ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Şirketimiz bünyesindeki tüm çalışanlar Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini ana ilke olarak benimsemiştir. Çalışanlarımız bu sistemleri uygulamaktan, geliştirmekten ve gerekli kaynakları sağlamaktan sorumludur.

• Çevreyle ilgili yerel, ulusal ve diğer yükümlülük ve yönetmeliklere uyacağımızı,
• Doğal kaynakların ekonomik kullanımını sağlamak için iş akışlarımızı periyodik olarak gözden geçirip gerekli tedbirleri almayı ve her yıl hedeflerimizi iyileştirmeyi,
• Faaliyetlerimiz sırasında oluşan katı, sıvı ve gaz atıklarımızı azaltıcı önlemler almayı,
• Tekrar kullanım veya geri kazanım imkanları uygulamayı,
• Yeni projelerimizde alternatiflerin mevcut olduğu durumlarda çevre faktörünü ön planda tutmayı,
• Başarıya ulaşmak için çevre konusunda eğitim alarak bireysel sorumluluk kazanmış insan gücü sağlamayı,

     Bu politikalar çerçevesinde; Tedarikçi ve müşterilerimizi, sürekli gelişmeyi amaçladığımız kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında bize katılmaya teşvik etmek, Yürürlükte olan tüm yasa ve yönetmeliklere uymak, Yönetim sistemlerimizi uluslararası kabul edilmiş standartlara göre sürekli canlı tutmak, gözden geçirmek ve geliştirmek, Firmamız ve çalışanlarımızın en temel görevi ve samimi taahhüdüdür.

Copyright © 2024 Önaysan Endüstriyel Ürünler Üretim ve Dış Ticaret A.Ş. Tüm hakları saklıdır.