VİZYON VE MİSYON

Misyonumuz

     Önaysan Endüstriyel her model kombiye Genleşme tankı, yurt içi ve yurt dışı firmalarına kurutucu makinesi kondenser üretimi, beyaz eşya ve ısıtma sektöründe ürünlerimizle sağladığımız yüksek kalite, güvenirlilik ve yüksek iş ahlakımız ile müşterilerin ilk tercihi olarak, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve ulusal ekonomimiz için değer yaratan bir şirket olmak.

Vizyonumuz

     Teknolojiye ve insan kaynaklarına yatırım yaparak, müşterilere beklentilerinin üzerinde kaliteli hizmet ve ürün sunarak her model kombiye Genleşme tankı, yurt içi ve yurt dışı firmalarına kurutucu makinesi kondenser üretimi, beyaz eşya ve ısıtma sektöründe karlı ve sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştirmek. Metal yan sanayide yurtiçinde ve yurtdışında sayılı bir şirket olmaktır.

Amaçlarımız

     Temel ve kalıcı amacımız Önaysan Endüstriyel de organizasyon kültürünü Kalite Yönetimine uygun hale getirerek rekabet gücümüzü ve karlılığımızı sürekli arttırmaktır. Bu doğrultuda süreçlerimizi aşağıdaki prensipler doğrultusunda yönetmeyi temel ilkemiz olarak benimsedik.

• Sürekli gelişme felsefesinin tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, üretilen her ürün ve hizmette müşteri memnuniyetini hedeflemek, müşteriye söz verilen kalitenin tutturulmasında amaçladığımız sıfır hatayı sağlamak için topluca çalışmak.
• Her çalışanın ve bölümün kendi ürettiği ürün ve hizmetleri bir kerede hatasız ürettiğinden emin olarak bir sonraki çalışana veya bölüme iletmekten sorumlu olduğu yaklaşımını oluşturmak ve gözetmek.
• Her ürün, ara ürün, proses ve yarı mamulle ait spesifikasyonları müşteri istek ve şartnameleri doğrultusunda eksiksiz olarak belirlemek, bilinmesini ve güncel tutulmasını sağlamak, proseslerimizi teknolojik yeniliklere göre geliştirmek.
• Eğitim faaliyetlerine ağırlık vererek çalışanlarımızın potansiyel yaratıcılık ve kapasitelerinden faydalanmak.
• Kalite yönetim sistemini müşterilerimizin istek ve beklentileri doğrultusunda otomotiv sektörünün gelişimi doğrultusunda yaşatmak ve sürekli iyileştirmek

     Bu politikada belirtilen maddelerin uygulanacağını, organizasyonun her kademesinde anlaşılmasının sağlanacağını ve etkinliğinin periyodik olarak gözden geçirileceğini taahhüt ederiz.

Copyright © 2024 Önaysan Endüstriyel Ürünler Üretim ve Dış Ticaret A.Ş. Tüm hakları saklıdır.